Skip to main content

Sofia Koutzoukis

Sofia Koutzoukis

ECOL/WILD

Contact Information

IconEmail: skoutzoukis@aggiemail.usu.edu

Biography

Faculty Advisor:  Kari Veblen