Skip to main content

Sofia Koutzoukis

Sofia Koutzoukis

Wildland Resources

PhD Student

Contact Information

IconEmail: skoutzoukis@aggiemail.usu.edu

Biography

Faculty Advisor: Kari Veblen